Aprovat el pressupost de l’Ajuntament pel 2023

Es destinarà 557.900 € a despeses corrents i 264.428,46 € a despeses de personal.

El ple de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls ha aprovat el pressupost per a l’any 2023 per un import d’1.000.242,90 €. El pressupost s’ha aprovat per unanimitat.

Pel que fa a les despeses, es  preveu que 557.900 €, un 56% del total pressupostat, estiguin destinats a despeses corrents com la contractació de serveis o la compra de béns per al municipi i a la millora dels serveis.

La despesa de personal augmenta fins als 264.428,46 €.

En el capítol d’ingressos, l’ens municipal rebrà 416.703,35 de transferències corrents, 304.628,23 € d’impostos directes i 165.520,00 € de taxes provinents de la població.

Podeu consultar l’edicte publicat al BOP des d’aquí.