BAN referent a la neteja de terrenys i parcel·les urbanes

L’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls insta al propietaris de terrenys o parcel·les urbanes del municipi a mantenir-les netes de vegetació seca, massa arbòria, arbustos i matolls. Aquesta obligatorietat, per part dels propietaris, també afecta els terrenys rústics que estiguin a la franja de seguretat de 25 metres a tocar a la zona urbana i de masies aïllades.

En cas d’incompliment i d’acord amb el que preveu la legislació vigent, l’Ajuntament procedirà a la neteja i desbrossament de les finques, amb l’avinentesa que la despesa ocasionada serà a càrrec dels propietaris; tot sense perjudici de la sanció que correspongui aplicar, conforme la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

Podeu llegir el BAN des d’aquí

Aprofitem per recordar a la població els consells d’autoprotecció i prevenció d’incendis forestals. Els podeu consultar aquí.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.