DIPSALUT col·labora en el benestar de Sant Jordi Desvalls

Un any més, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, conegut com a DIPSALUT, col·labora en el finançament d’activitats dins l’àmbit de promoció de la salut i benestar municipal.

Concretament, dins dels diferents programes d’actuació, s’ha concedit a l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls els següents imports:

  • Subvenció adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), per als anys 2023-2024: per un import de 4.272,45€.
  • Subvenció als ajuntaments per despeses d’inversió en equipament de consultoris locals de la demarcació de Girona (SACI), per a l’any 2023: per un import de 1.143,83€.
  • Programa de suport econòmic a ajuntaments per a la millora de les condicions i estils de vida (PM07), per a l’any 2023: per un import de 5.560,57€.
  • Subvenció del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10), per a l’any 2023: per un import de 7.540,68€.

Amb totes aquestes anteriors aportacions econòmiques, hi destaquen les compres de material al consultori mèdic, com és el calefactor, la camilla elèctrica i d’altre material sociosanitari que precisaven els professionals. Així com la col·laboració de DIPSALUT davant l’afectació del mosquit tigre i diferents plagues urbanes (rates, mosques, mosquits, etc).    

Dipsalut - Wikipedia, la enciclopedia libre

I mitjançant la Línia de millora de les condicions i estil de vida, es sufraga una part de les despeses derivades de les activitats de gimnàstica, memòria i tallers artístics que es duen a terme al poble, i que recordem ja podeu inscriure-s’hi!