Diputació de Girona – Concessió de Subvenció per a la Realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2019

La Diputació de Girona ha concedit a aquesta Corporació la quantitat de 1.750€ per a la realització de la Cobla “La Selvatana” dins el marc de Subvencions als ajuntaments o organismes autònoms locals per a la realització del Cicle de Concerts de Música de Cobla 2019.