DIPUTACIÓ DE GIRONA – CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ

La Diputació de Girona, en l’àmbit de la subvenció per al finançament de l’acció de promoció  i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, i en el marc del subprograma A3 actuacions urgents en equipaments esportius, ha concedit a aquesta Corporació la quantitat de 6.122,45 Euros.