Fauna i Flora

El municipi té tres sectors ben diferenciats pel que fa a la flora. A les zones més altes i accidentades, al nord i al sud-est, hi predominen els boscos de pins i alzines. El pla que s’estén al centre, regat pel canal de reg, és un sector agrícola, amb conreu sobretot de cereals i farratges.

vista aèria de sant jordi desvalls

Finalment, hi ha importants extensions de pollancredes al pla que s’estén al sud, vora el Ter, i arbres de ribera (plàtans, verns, àlbers, salzes…) a tocar dels diversos cursos d’aigua.

Pel que fa a la fauna, entre els mamífers podem trobar sobretot espècies de caça, com el senglar i el conill, tot i que no hi són estranys els esquirols, els talps o les guilles.

En els espais oberts predominen el tudó, el cucut, el pardal, l’oreneta, el pit-roig, la puput, el rossinyol, el mussol comú, el xot, l’òliba i el gamarús; als boscos el pinsà, el durbec, el pica-soques i el picot garcer, i prop dels rius i rieres podem veure-hi algun blauet i algun ànec coll-verd, l’abellarol, el martinet blanc i el corb marí, als quals hem d’afegir el gavià argentat i la gavina, sobretot al pla de vora el Ter. Entre els peixos, podem esmentar barbs, carpes i anguiles, i en els cursos d’aigua també hi ha certa població d’amfibis (granotes i gripaus) i rèptils (llangardaixos, serps i salamandres).