Personatges il·lustres

Antoni Perich i Viader (segle XIX)
Prevere que va escriure Narració dels sis anys i quatre mesos que los francesos han estat a Catalunya, contant de los primers de febrer de 1808, fins als primers de juny de 1814, un extens relat sobre la Guerra de l’Independència.


Josep Thomàs i Sala (segle XIX)
Hisendat de Sant Jordi Desvalls que entre 1840 i 1869 fou quatre vegades diputat provincial.


Xavier Casademunt i Arimany (Figueres 1897-1988)
Mestre, exercí a Sant Jordi una lloable tasca pedagògica i publicà un llibre sobre la història del poble.


Narcís Costa i Horts (1907-1990)

Músic. Instrumentista de cobla i director de diverses orquestres i orfeons, s’exilià a Mèxic de 1932 a 1982, on reorganitzà i dirigí l’Orfeó Català fins al 1951. És autor d’una important obra simfònica, entre la qual es compten nombroses cançons, composicions corals, diverses sardanes, un quartet per a corda, una sonata i una simfonia. Els seus fills Narcís i Joaquim han estat també grans músics i compositors.


Francesc Pararols i Mercader (1919)
Pilot d’aviació, autor del llibre autobiogràfic Un català a l’exèrcit roig. L’any 1943 va entrar a l’exèrcit soviètic i no va tornar de l’exili fins a l’any 1956. Amb l’arribada dels ajuntaments democràtics, fou Tinent d’Alcalde de Sanitat i Serveis Socials i regidor delegat de Foment i Turisme de l’Ajuntament de Girona.


Josep Brengaret i Pujol (1913-1936)
Sacerdot claretià. Exercí a Solsona, Cervera i Barbastre, on morí en els primers mesos de la Guerra Civil. L’any 1991 fou beatificat pel Papa Joan Pau II.


Carlos Brengaret i Pujol (1917-1936)

Va ser professor dels Maristes de Mataró, i fou la víctima més jove del grup denominat com a maristes de Montcada. L’any 2007 fou beatificat pel Papa Benedicte XVI.