Revista Ticeris

L’Institut de Sarrià de Ter engega la seva pròpia publicació periòdica on volen explicar les activitats del centre però també el que pensen, senten i treballen. El seu objectiu és donar veu, sempre, a famílies, alumnes, professorat i, també, a persones vinculades a l’Institut des de fora.

El seu nom, TICERIS, fa referència al riu Ter, concretament significa “del Ter”, en llatí. Perquè el riu és el que uneix les zones de procedència de l’alumnat i perquè el llatí també representa un punt d’origen de la nostra llengua i de la nostra cultura.