En marxa el projecte de la Comunitat Energètica de la Sala Nova

Iniciats els tràmits per a la nova Comunitat Energètica local

El Ple de la Corporació del passat 14 de març va aprovar inicialment, per una banda, el Projecte executiu de les plaques fotovoltaiques de 16,8 kwp per autoconsum col·lectiu; i per l’altra, l’Ordenança Fiscal número 20, Reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals. A més, i continuant amb la línia anterior, per Decret d’Alcaldia, es van aprovar inicialment les Bases reguladores del concurs per la cessió temporal de quotes de participació en l’anterior instal·lació. Per a general coneixement, aquestes tres disposicions es troben aprovades inicialment i exposades al públic al tauler electrònic de l’Ajuntament, disponible aquí e-tauler

Tot això ha estat possible gràcies al fet que l’Ajuntament es troba adherit al Pla de Serveis d’Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l’Acció Climàtica de la Diputació de Girona, consistent en les actuacions d’assistència tècnica per a l’impuls de comunitats locals d’energia. D’aquesta manera, la redacció del Projecte ha tingut un cost 0 pel Consistori. I a més, per a la seva execució i posada en funcionament, la mateixa Diputació de Girona, sota el marc de la subvenció del Pla a l’Acció – Línia 6, ha concedit un total de 19.039,21€ pel present projecte.  

XERRADA INFORMATIVA

Per a conèixer més a fons el projecte (el funcionament, l’estalvi que pot representar, com inscriure’s…) s’ha preparat una reunió pel proper 8 d’abril a les 7 de la tarda a la mateixa Sala Nova, amb la participació dels tècnics de la Diputació de Girona i de l’empresa SUNO, que assisteixen i acompanyen la posada en funcionament d’aquesta nova Comunitat Energètica.

 

Cal dir que aquest projecte destinat a la Sala Nova és diferent del que es va proposar en la xerrada del passat 7 de març, en la qual es promovia la creació d’una nova comunitat energètica impulsada des de la mateixa ciutadania, però igualment amb l’acompanyament de la Diputació.  

Aquests projectes representen un compromís dels membres cap a una transició energètica i un model més respectuós cap al medi ambient, més democràtic i més econòmic, per això des de l’Ajuntament animem a participar-hi! 

I si en voleu saber més sobre comunitats energètiques, aquí teniu un vídeo explicatiu: aquí.