SUBVENCIONS – DIPSALUT

L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), enguany, ha concedit a aquesta Corporació la quantitat de 7.051,17€ en el marc de la subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments Pm07, per a l’any 2020, que inclou les activitats que es desenvolupen al municipi: Gimnàstica de manteniment Taller […]

DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIONS

La Diputació de Girona en el marc de la subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport 2020, Programa A1 de suport als programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva, ha concedit a aquesta Corporació la quantitat de 500€.

DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIONS

La Diputació de Girona en el marc de la subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines i concretament, respecte del programa A3 – suport a les actuacions d’acondicionament i millora en equipaments esportius municipals, enguany, a concedit a aquesta Corporació la quantitat de […]

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

El Departament de la Presidència, Direcció General d’Administració Local, en el marc de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 ha concedit a aquesta Corporació les quantitats que es detallen: Línia de subvencions per a inversions: 250.000€ Línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits: 120.000€ […]

SUBVENCIONS – DIPUTACIÓ DE GIRONA

El curs 2018-2019 de La Llar d’Infants “El Draguiló” de Sant Jordi Desvalls, ha estat subvencionat per la Diputació de Girona amb un import de 22.750€ (875€ màxim per alumne), en el marc de les “Subvencions a les llars d’Infants municipals”.    

DIPUTACIÓ DE GIRONA – SUBVENCIONS

La Diputació de Girona en el marc del programa “Del Pla a l’Acció 2020-2021” ha concedit a l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, la subvenció que es detalla seguidament: Concepte: Servei de comptabilitat i gestió energètica (Línia 1). Import 2020: Euros 346,50€ Import 2021: Euros 346,50€ Import total de la subvenció: Euros 693€ Import total de […]

1 13 14 15 16 17 22