Organigrama i cartipàs

 

NOM I COGNOMS CÀRREC REGIDORIA 
Marina Brusi Darnaculleta Alcade/ssa Hisenda i Promoció Econòmica (Comerç, Turisme, Fires, Mercats)
Urbanisme, Habitatge, Mobilitat, Patrimoni Municipal i Obra Pública
Veïnats
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Comunicació i Noves Tecnologies
Transparència i Bon Govern
Oriol Serra Pagès 1r Tinent d’alcaldia Via Pública, Serveis Públics i Gestió de la Brigada Municipal
Cultura
Oci i Festes
Joventut i Gent Gran
Martí Sais Bagué 2n Tinent d’alcaldia Medi Ambient i Sostenibilitat (Comunitats Energètiques, Gestió de Residus, Accions Locals per a la mitigació del Canvi Climàtic)
Esports
Agricultura i Medi Rural
Irina Grosu Regidor/a Educació (Escola, Llar d’Infants, Socioteca)
Foment de la Salut
Benestar Social i Emocional
Igualtat
Organigrama i cartipàs