Assumptes en exposició pública

En aquest espai us oferim l’enllaç als assumptes que es troben en la fase d’exposició al públic, perquè, en el termini indicat en la publicació del Tauler d’anuncis, qualsevol persona pugui presentar una al·legació a l’Ajuntament.

Les al·legacions es poden presentar presencialment a l’Ajuntament en horari d’atenció al públic o bé a través d’internet.