Serveis Socials Bàsics

Què són?

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits social i familiar.

Els serveis socials bàsics s’organitzen territorialment i estan dotats d’un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional necessari per al compliment de les seves funcions, amb l’estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que s’estableixi per reglament. Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents.

A Sant Jordi Desvalls aquest servei depèn del Consorci Benestar Social gironès Salt


Quina és la nostra funció?

L’objecte principal és promoure el mecanisme per conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situacions de risc social o d’exclusió.

Oferim atenció, orientació i assessorament sobre tots els serveis i prestacions als quals es pot accedir i també promovem mesures d’inserció social i laboral i de prevenció i atenció a maltractaments.

Tramitem les prestacions econòmiques d’urgència social, i altres que corresponguin en cada cas.

Les nostres funcions principals són

  • Avaluar les situacions de necessitat
  • Oferir informació i assessoraments en relació als drets i els recursos socials
  • Dissenyar programes individuals d’atenció per a persones dependents
  • Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport
  • Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents
  • Promoure la inserció social, laboral i educativa dels usuaris
  • Gestionar prestacions d’urgència social i determinades prestacions econòmiques
  • Dissenyar i portar a terme projectes d’atenció col·lectiva a nivell grupal i comunitari

Quins professionals formem l’Equip?

Els equips de serveis socials bàsics estan formats per una treballadora social i una educadora social entre altres professionals que ens donen suport.

Aquest és un breu resum si voleu aprofundir en les competències en matèria de serveis socials podeu consultar: llei 12/2007 d ‘1 d’octubre de serveis socials.


A Sant Jordi Desvalls…

Pel que fa al 2014 s’han realitzat 210 intervencions sobre persones d’aquest municipi i hi ha 14 persones que gaudeixen del servei de teleassistència.

Pel que fa a actuacions grupals s’ha realitzat un curs de cuina “Cuina Saludable i Econòmica en Temps de Crisis”, que a més de potenciar una alimentació més saludable ha contribuït a l’enfortiment de les xarxes socials per crear un espai de cohesió social i relació, ja que els participants han estat tant usuaris de serveis socials com tota mena de població interessada en aquest tema.

També es va organitzar un curs de conversa de català a través del consorci de normalització lingüística, després de detectar un grup de dones de la zona, usuàries del servei que tenien aquesta necessitat.

Els professionals que treballem a Serveis socials som la Remei Fernandez, treballadora social i Mercè Pla, Educadora social i juntes formem l’equip de Serveis socials del municipi.

Atenem a totes les persones i/o famílies empadronades en el municipi i que es trobin en situació de necessitat per temes de salut, familiars, socials i/o econòmics.

El nostre objectiu és ajudar-vos en la vostra problemàtica i poder-vos orientar per tal que pugueu resoldre les vostres dificultats. Us podem assessorar, orientar i informar entorn dels tràmits i recursos d’àmbit social i al mateix temps intervenir si la vostra problemàtica està directament relacionada amb menors, adults, gent gran i/o famílies.

No dubteu a venir a parlar amb nosaltres si sou una persona gran i teniu problemes d’autonomia i/o mobilitat; si teniu dificultats econòmiques per cobrir les necessitats bàsiques com l’alimentació l’habitatge, etc. Si necessiteu suport en la relació amb els vostres fills i filles; si teniu alguna discapacitat o si patiu o heu patit algun maltractament.

Si voleu ser atesos per nosaltres a Sant Jordi venim el primer i tercer dilluns i dimecres de mes, però cal demanar hora trucant al telèfon 972 201 962.