El Banc d’Ajudes Tècniques i Servei de Teràpia Ocupacional

De què es tracta? El Banc d’Ajudes Tècniques (AT) i el Servei de Teràpia Ocupacional del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt donen resposta a la complexa problemàtica que comporta la cura de persones amb diferents graus de dependència. El Servei, a més d’assessorar i d’oferir dispositius AT per a millorar la funcionalitat en les tasques […]

Decret 35/2016

Resolució definitiva d’aspirants admesos i exclosos, constitució del tribunal qualificador i data de celebració de les proves per a la provisió d’una plaça d’administratiu decret 35

Servei de Teleassistència a Sant Jordi

De què es tracta? És una modalitat dels serveis socials al vostre domicili, doncs ofereix una atenció permanent i a distància als usuaris, els assegura una resposta immediata a les emergències que puguin tenir. Va adreçat majoritàriament a aquelles persones que viuen soles , que presenten un nivell d’autonomia limitat i dependència a causa de […]

Fer salut al municipi

L’augment de la longevitat és una realitat i la societat té el repte de crear les condicions òptimes que ens permetin arribar a edats avançades en bones condicions de salut global. Això significa a nivells tant biològics, psicològics com socials. Els professionals de la salut defensen l’activació com la font de prevenció i que cal […]

Edicte

edicte concurs oposició plaça secretaria intervenció llista d’admesos i exclosos

Edicte

edicte concurs oposició plaça secretaria intervenció llista d’admesos i exclosos

1 30 31 32 33