Bústia de suggeriments

Aquí pot comunicar qualsevol anomalia del poble, suggeriments de millora dels serveis municipals, fer comentaris i suggeriments de millora al web de l’Ajuntament, comunicar i incorporar activitats al calendari d’actes de Sant Jordi Desvalls, etc.:

Formulari de suggeriments