Talls de circulació en el marc de la Fira Pluja d’Art

Amb motiu de la Fira Pluja d’Art restarà prohibida la circulació dels vehicles rodats al nucli antic del poble, concretament es prohibeix l’entrada als carrers: 

  • Carrer de Baix
  • Carrer de la Tarongeta
  • Carrer de les Eres
  • Plaça Dr. Robert
  • Carrer del Migdia

Tot això anterior exceptuant casos autoritzats. 

Aquesta limitació restarà aplicable des de les 6:00h del matí del divendres 22 de setembre fins a les 15:00h del diumenge 24 de setembre, segons senyalització del mateix espai.