El Fons de Cooperació Extraordinària contribueix a sufragar despeses corrents

Mitjançant la subvenció del Fons Econòmic de caràcter extraordinari per l’any 2023 la Diputació de Girona ha col·laborat amb el finançament de certes despeses corrents. 

Concretament, es va concedir en aquest Ajuntament un import total de 22.782,88€ els quals s’han emprat per a sufragar la gestió i monitoratge de la socioteca; la neteja d’edificis públics i el subministrament elèctric de les instal·lacions esportives.