El Porta a Porta arriba a Sant Jordi Desvalls

El nou sistema de recollida de residus començarà el 4 de desembre

Aquesta setmana s’han començat a repartir les cartes informatives relatives a la implantació del Porta a Porta (PAP) al municipi, que tindrà lloc al proper mes de desembre. S’han repartit dos models de cartes, diferenciades segons tipologia de recollida de residus: per a domicilis i per a ús comercial. 

Informació per a domicilis: 

Per dur a terme el porta a porta es precisa d’una sèrie de material que serà repartit els dijous 30 de novembre i divendres 1 de desembre a la Sala Nova, d’11:00h a 14:00h i de 16:00 a 20h. Per a la recollida d’aquest kit caldrà portar omplerta la butlleta de recollida que es troba a la carta que s’haurà rebut a cada casa, i que també s’adjunta al final d’aquesta notícia. 

En aquest kit s’inclou el següent material:

— Calendari del porta a porta
— Bosses compostables
— Cubell airejat d’orgànica per a la cuina
— Cubell per a l’orgànica
— Cubell per a la resta
— Cubell multimaterial per al vidre, els envasos lleugers i el paper i el cartró

I atenció, pels disseminats, en lloc dels cubells d’aportació, s’entregaran dos clauers per obrir l’àrea tancada que s’ubicarà a fora de la deixalleria. 

Informació per a ús comercial:

Per a les activitats econòmiques hi ha previst un règim particular, diferenciant tipus de cubells i contenidors necessaris segons la generació de residus de cada cas. Per això anterior la setmana del 27 de novembre a l’1 de desembre els tècnics de l’Oficina del Porta a Porta visitaran a cada comercial/activitat per definir quins cubells i contenidors requereixen. En el mateix moment, es farà entrega del material necessari i recolliran la butlleta del dors de la carta que s’haurà rebut prèviament al local.

 

XERRADES INFORMATIVES: 

Per a conèixer una mica més el funcionament d’aquest nou sistema de recollida s’han organitzats dues xerrades informatives que tindran lloc a la Sala Nova els dies: divendres 24 de novembre a les 19:00h  i dissabte 25 de novembre a les 11:00h. 

En aquestes xerrades s’exposarà l’organització en si del nou sistema (dels horaris, els recorreguts, així com del propi reciclatge i funcionament dels diferents cubells). Particularment seran reunions molt interessants per a conèixer què fer en cas d’incidències, el funcionament de l’àrea tancada i d’altres especialitats.

 

OFICINA DEL PORTA A PORTA: 

Considerant les possibles incidències que poden sorgir, i en especial,  al principi d’aquesta implementació, s’ha previst un servei de suport on tots els veïns i veïnes podran dirigir-se. Aquest servei és l’anomenada Oficina del Porta a Porta, que es trobarà físicament a l’Ajuntament tots els dilluns de 9:00h a 11:00h (a partir del 4 de desembre), online al correu electrònic santjordidesvalls@elgironesrecicla.cat i telefònicament al número 872 04 27 22.


I per acabar, recordar que amb la voluntat de millorar, i amb la col·laboració de tots,
la recollida Porta a Porta permetrà donar un tomb cap a una gestió dels residus més eficient, responsable i sostenible. 

 

* En cas de no haver rebut correctament la carta, haver-la perdut, etc. es deixa a disposició el model, on a la segona pàgina s’hi troba la butlleta que s’ha de portar omplerta i signada per a la recollida del kit del porta a porta: 

             PELS DOMICILIS: aquí

             PER A ÚS COMERCIAL: aquí