El Programa Temps x Cures de la Generalitat col·labora a sufragar la socioteca

El programa Temps x Cures és una política pública que pretén impulsar la prestació de serveis de cura puntual per a nenes i nenes de 0 a 16 anys

Aquest proporciona finançament i acompanyament als ens locals per al reforç i l’ampliació de serveis ja existents o la creació de nous serveis de cura infantil de proximitat, com és el cas del nou espai de la socioteca. 

El programa, mitjançant una subvenció – que per al municipi de Sant Jordi Desvalls és de 2.414,19€ – té l’objectiu d’avançar en la igualtat i en la corresponsabilitat pública per les cures a infants i adolescents. Per tal d’alliberar temps per a les famílies i generar nova ocupació de qualitat en aquest sector.

 

Per a més informació sobre Temps x Cures:

https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Cures-i-treballs-de-la-llar-/temps-x-cures-/