La Generalitat col·labora amb el rediseny del pati de l’escola

A principis d’any el Departament d’Igualtat i Feminismes va concedir en aquest Ajuntament 7.182,00€ per a dur a terme l’acompanyament de la transformació del pati de l’escola

L’actuació principal és l’acompanyament del reediseny del pati, des d’una perspectiva de gènere i participativa dels alumnes. 

Està clar que l’arquitectura i disposició dels espais tenen especial incidència amb els rols de gènere tradicionals, per la qual cosa, amb aquesta oportunitat, els nens i nenes de l’escola han pogut exposar les seves idees i necessitats en relació amb el pati de l’escola. S’ha disposat d’una empresa d’arquitectura i participació ciutadana que mitjançant diferents reunions amb l’equip docent del Centre i posteriors activitats pedagògiques amb els alumnes, han unificat les propostes dels infants, i les traduiran amb un projecte de remodelació de l’espai del pati. 

A més, paral·lelament a les actuacions participatives dels alumnes, els docents del centre també duran a terme formació relativa a la perspectiva de gènere i aplicació als infants;  així com es proposen un seguit de xerrades i tallers (fora de l’escola) per als adults.

Tot això és possible gràcies a la subvenció en règim de concurrència competitiva, als ajuntaments, els consells comarcals i les mancomunitats de municipis per finançar les despeses derivades d’accions per a la prevenció de les violències masclistes per als exercicis 2023 i 2024, del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, que ha concedit la totalitat de l’anterior despesa.