S’obre el termini de presentació d’ofertes de la licitació de les obres de millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua municipal de Sant Jordi Desvalls

Les empreses interessades a licitar en la contractació de les obres de millora de l’eficiència de la xarxa d’aigua municipal de Sant Jordi Desvalls, al seu pas pel veïnat de Diana, poden presentar les seves ofertes fins al dia 16 de setembre.

Us adjuntem els plecs que regeixen la licitació, així com el model de declaració responsable (Annex 1) i el document a omplir amb la proposició econòmica (Annex 2) en format editable.

Cal consultar-los i seguir atentament les seves indicacions per participar de manera efectiva en el procediment. Les proposicions s’hauran de presentar en un sobre únic, tal com assenyalen les bases, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls.