SUBVENCIONS – DIPSALUT

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), enguany, ha concedit a aquesta Corporació la quantitat de 7.540,68€, en el marc de de la subvenció del programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes (Pt10), expedient 2022/1101/X020201, per als anys 2022-2023, en concepte de finançament d’una part de les despeses derivades de la lluita i control integrat de les plagues d’insectes, mosquit tigre, vespa asiàtica, rosegadors i coloms.