SUBVENCIONS – DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha concedit a aquesta Corporació la quantitat de 22.782,88€, en el marc de les subvencions

del Fons econòmic de caràcter extraordinari, expedient núm. 2022/6103, per a cobrir les despeses d’adequació de l’edifici de l’ajuntament (pintura i nou mobiliari).