SUBVENCIONS – DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha concedit a aquesta Corporació la quantitat de 2.291,67€, en el marc de les subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines 2022 (Subprograma A3), expedient núm. 2022/4931, per a cobrir part de les despeses d’instal·lació d’il·luminació a la pista descoberta.